Maya Universe Academy - First Graduates

Play Video

Kwalitatief Onderwijs

Maya Universe Academy is een keten van scholen in Nepal. Hun doel is toegang te geven tot betaalbaar en kwalitatief goed onderwijs aan alle plattelandsgebieden in Nepal waar openbare scholen geen acceptabele resultaten opleveren.

Maya biedt kinderen die in arme en plattelandsgemeenschappen leven gelijke kansen op hoge onderwijsnormen en bevordert tegelijkertijd duurzame gemeenschapsontwikkeling en handel.

Ik kreeg de kans om 5 weken in bij deze school te wonen om een ​​videoserie te maken over het leven bij Maya om hun verhaal de wereld in te krijgen.

In deze tijd gaf ik ook film- en fotografielessen aan de kinderen.

Samenwerking | Maya Universe Academy
Concept | Manjil Rana & Bas de Nijs
Camera + Edit | Martijn van Monsjou